Financira Evropska unija

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji

Podjetje je bilo uspešno na javnem razpisu za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (kratica javnega razpisa: JR INVEST2022-NOO)« s projektom: »Gradnja novega objekta VONPHARMA in vzpostavitev tehnološke linije za proizvodnjo« v obdobju od maja 2022 do aprila 2025.

Namen investicije je vzpostaviti moderno in razvojno naravnano farmacevtsko podjetje z lastno proizvodnjo, ki bo usmerjena v zeleno, digitalno, Industrijo 5.0. z upoštevanjem vseh treh trajnostnih stebrov: družbeni, okoljski in finančni. Namen je izvesti investicijo v šaleški dolini, kjer se obeta proces prestrukturiranje vsaj 5 tisoč delovnih mest s stabilnimi delovnimi mesti s primerljivo ali z višjo dodano vrednostjo od sedanje.

Predmet investicije je diverzifikacija proizvodne dejavnosti gospodarske družbe v nove proizvode. Z izgradnjo novega objekta VONPHARMA in vzpostavitvijo tehnološke linije za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov bo podjetje spremenilo (diverzificiralo) svojo dejavnost v proizvodnjo najkakovostnejše naravne dopolnilne in dermokozmetike. S postavitvijo nove proizvodne hale bo podjetje nabavilo visokotehnološko opremo, ki ustreza vsem smernicam BAT tehnologije.


Predmet investicije:

• Projektna dokumentacija (DGD, PZI, PID, projektantski nadzor)
• Gradbeni nadzor
• GOI dela
• Nakup novih strojev in opreme
• Nakup opreme pisarn, proizvodnje-stavbno pohištvo
• Tehnologija čiste sobe
• Nakup laboratorijske opreme in pohištva za laboratorij
• Stroj FLÖTER, AirWave1
• Stroj za čiščenje odpadnih vod


Cilj investicije je vzpostavitev lastnega farmacevtskega kompleksa na strateško pomembni lokaciji v coni Stara vas, ki je na razvrednotenem območju. Cilj investicije je lastna proizvodnja zdravil, OTC izdelkov, dopolnil in medicinskih pripomočkov. S tem bi ustvarili večjo dodano vrednost, fleksibilnosti in hitrejšo možno širitev dosega prodaje in kvalitete.


Skupna vrednost projekta znaša 11.998.647,06 EUR. Pogodbena vrednost v obliki subvencije znaša 5.563.088,42 EUR.

Projekt „Financira Evropska unija – NextGenerationEU“

Naložba je del ukrepov slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Povezave:

noo.gov.si
evropskasredstva.si